CERTIFICERINGS

Picture2.png

PMA Minded LLC

3143 Hanging Moss Circle

Kissimmee, FL34741

USA

Deze therapie is uniek. Waar andere therapieën en technieken vooral gericht zijn op het bestrijden van symptomen, helpt deze techniek de cliënt om problemen bij de bron aan te pakken. Door blokkades op te heffen, kun je de oorzaak van veel onverklaarbare klachten en aandoeningen voorgoed wegnemen.

 

We hebben allemaal in meer of mindere mate last van triggers die gedrag activeert wat we eigenlijk niet willen. Deze activaties zijn verantwoordelijk voor een saboterende uitwerking op jouw denken en doen. Deze activaties veroorzaken negatieve gevoelens, die op den duur verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld please gedrag (er alles aan doen om de ander tevreden te stellen), conflicten mijdend gedrag (de ander maar gelijk geven), of juist het tegenovergestelde (te) agressief gedrag (het ik boven de ander stellen), of perfectionisme (het bang zijn om fouten te maken), of de controlefreak (niets los kunnen laten aan anderen). Stress, paniek en burn-out klachten zijn lichamelijke uitingen dat je te ver in je denken en doen bent doorgeschoten. Iets wat je waarschijnlijk zag kan aankomen, waar anderen je voor waarschuwde maar waar jezelf van overtuigd was dat het jou niet zou overkomen.

 

“Een beetje stress kan geen kwaad. We hebben het allemaal wel eens druk en meestal valt daar prima mee te leven. Maar als de stress overslaat op je lijf wordt het een ander verhaal. Dan is het menens. Als mentale overbelasting resulteert in lichamelijke problemen, zoals hoofdpijn, buikpijn of overmatig vermoeidheid, dan kom je niet meer weg met een nachtje doorslapen en een paracetamolletje. Als je voorgoed verlost wilt worden van fysieke stressklachten, dan moet je het probleem bij de bron aanpakken”

 

Deze therapie is ontwikkeld om blokkades te verhelpen en de negatief geladen informatie om te zetten in ongekende positieve energie. Door deze coachtechniek kun je de oorzaak van onverklaarbare klachten en gedragingen achterhalen en meteen het probleem bij de bron aanpakken.

 

“Door wetenschappelijk onderzoek, weten we nu de achterliggende oorzaak. Door die kennis toe te passen in onze behandeling, helpen we mensen om hun leven radicaal ten goede te veranderen. De therapeut gebruikt een unieke vraagtechniek waarmee hij de innerlijke macht bij jou tijdens de therapiesessies activeert. En het mooie is, het werkt bij iedereen. Het gaat hier niet om een motivatietechniek die je bij bijvoorbeeld NLP leert die tijdelijk soelaas biedt, maar over een oplossing voor blijvende verandering en oneindige groei Als je een nieuwe wending wilt geven aan jouw manier van leven, dan kun je met deze therapie alle kanten op”.

 

Joop Korthuis, grondlegger Progressive Mental Alignment®

 
Picture1.png

The Society of Neuro-Linguistic Programming™

NLP Seminars Group International

PO Box 424

Hopatcong, NJ 07843

+1-973-770-3600

Established in 1978, the Society of Neuro-Linguistic Programming™ is a worldwide organization set up for the purpose of exerting quality control over those training programs and services claiming to represent the model of Neuro-Linguistic Programming (NLP).

The seal indicates Society Certification and is usually advertised by Society of NLP™ - Richard Bandler approved institutes and centers. We highly recommend that you exercise caution as you apply the techniques and skills of NLP. We also urge you to attend only those seminars, workshops and training programs that have been officially designed and certified by The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Any training programs that have been approved and endorsed by The Society of Neuro-Linguistic Programming™ will display a copy of the certification mark(s) of the Society of Neuro-Linguistic Programming™ - Richard Bandler.

Picture3.png

Positive Discipline Nederland

Beukstraat 6
6181 KV Elsloo NL

www.positivedisciplinenederland.nl
info@positivedisciplinenederland.nl

Positieve discipline richt zich op het versterken van de mogelijkheden van de mens om een plezierig, zinvol en (op de ander) betrokken leven te leiden. Het gaat om een goede balans te creëren tussen het zelf (individueel functioneren) en de ander (samenleven en betrokken zijn, het zelf overstijgen). Het biedt praktische toepassingen van belangrijke thema's in de positieve psychologie, zoals: positieve emoties, talentontwikkeling, hoop, waardenontwikkeling en positieve relaties.

 
 

Hello New Start is aangesloten bij Masters netwerk, een landelijk netwerk van professionele dienstverleners in financiële, fiscale en personele zaken. 


De Masters kunnen jou en jouw organisatie ondersteunen met onder meer:

 • Alle dienstverlening die je als ondernemer voor jouzelf of voor jouw medewerkers nodig kan hebben, zoals

  • Advisering stress & burn-out preventie en stress & burn-out therapie

  • Opzetten van personeelsbeleid of beloningsbeleid;

  • Opstellen van een personeelshandleiding;

  • Opzetten van een methodiek voor Functioneren en Beoordelen;

  • Ondersteuning bij (het opzetten van) Werving en Selectie;

  • Opstellen arbeidsovereenkomsten;

  • Loopbaan coaching;

  • Juridische ondersteuning (fiscaal recht en arbeidsrecht);

  • Bemiddeling (mediation) bij arbeidsconflicten;

  • Advisering en voorlichting bij pensioenverzekeringen, inkomensverzekeringen;

  • Budgetcoaching/ schulphulpverlening;

 

Daarnaast ook:

 • Functioneren & Beoordelen/ performance management

 • Verlof administratie met digitaal aanvragen van verlof en berekening verlofrechten 

 • Verzuimadministratie, incl. casemanagement 

 • Alle financiële en fiscale zaken als boekhouding, OB, IB, VPB-aangiften en adviezen

 • Een moderne en betaalbare personeels-salarisadministratie 

 • Ondersteuning voor jouw personeelsadministratie met onder meer

  • opleidingen,          

  • verstrekkingen, 

  • arbeidsverleden, 

  • leaseauto’s.

Onze dienstverlening sluit zich naadloos aan bij de behoeften die jouw organisatie heeft. 
Jij bepaalt welke activiteiten jij zelf uitvoert en welke je laat uitvoeren door ons. De tarieven zijn afhankelijk van de verdeling van de activiteiten en de omvang en complexiteit van de organisatie, c.q. de problematiek.

 

Wil je meer lezen over onze dienstverlening, kijk dan op onze website 
 

 
Afbeelding1-1024x367.png

Hello New start onderschrijft de internationale Ethische Code

 

Internationale Ethische Code | IEC

De Internationale Ethische Code | IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Nederlandse Gedragscode voor beroepscoaches

De IEC is de Nederlandse versie van de Global code of Ethics (GCE) van EMCC. Net als de GCE is de IEC per 1 januari 2017 van kracht voor Nederlandse beroepscoaches. Alle coaches, die zich aansluiten bij NOBCO, ondertekenen een verklaring. In deze verklaring staat dat zij als beroepscoach verplicht zijn om te werken volgens de IEC-richtlijnen en bij klachten het klachtenreglement volgen. Klik hier voor de Internationale Ethische Code voor coaches.

Diversiteit en Integratie Verklaring

Hello New Start ondersteunt het Diversity Statement van EMCC. In deze verklaring beschrijft EMCC waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld in welke vorm dan ook. Vanuit deze waarden is in zes punten een werkwijze voor alle leden afgeleid. Een werkwijze die inmiddels ook in de Internationale Ethische Code is opgenomen.

 

KvK nummer: 73586331

BTW nummer: NL002944744B08

Contactgegevens

Hello New Start
Lammenschansweg 15 C

2313 DH Leiden

 

T: 06 - 154 177 19

El: jurjen@hellonewstart.com

© 2020 Hello New Start. All Rights Reserved.