1 op de 7 mensen ervaart bovenmatig veel stress op het werk.

 

Wat herken jij op het werk?

 

  • Een weekend of een korte break is niet (meer) genoeg voor de medewerker om fris op het werk te verschijnen.

  • Verkoudheid en griep duren te lang of komen te snel bij de medewerker terug.

  • Het functioneren van de medewerker, door perfectionistisch of hoge mate van controlegedrag, blijft ernstig achter.

  • Het altijd maar willen pleasen van anderen staat het functioneren/ presteren in de weg.

  • Het ziek melden door de medewerker vindt steeds regelmatiger plaats.

  • Medewerker ontloopt steeds vaker zijn/ haar verantwoordelijkheden, verstopt zich of geeft anderen de schuld van een situatie.

  • Vertrouwen in de andere collega's is ver te zoeken en spanningen nemen drastisch toe.

  • De Arbodienst krijgt er ook niet de vinger achter wat er speelt bij de medewerker.

  • De collega zit met burn-out klachten thuis. Een langdurig en kostbaar traject staat je te wachten.

  • Individuele prestaties van de medewerker en team functioneren blijven ernstig achter en ontslag dreigt.

nedasco
sogeti
graydon
ksm
reym
g4s
profile
capgemini
stahl
olympia
UniversiteitLeiden
nedasco
sogeti
graydon
ksm
reym
g4s
profile
capgemini
stahl
olympia
UniversiteitLeiden

ACCEPTEREN OF INTERVENIËREN?

Je weet inmiddels dat niet functionerende medewerkers en arbeidverzuim geld kost. Uitval van een medewerker kan het bedrijf zomaar 60.000 euro tot 80.000 euro kosten. En wat als er meer medewerkers uitvallen, wat betekent dat voor het bedrijfsresultaat? Als ondernemer zit je hier niet op te wachten. 

 

De vraag is:Wat nu? Accepteren of interveniëren?

 

Samen kijken we naar gewenste interventies om langdurig arbeidsverzuim te voorkomen of terug te dringen.

 

Benieuwd wat Hello New Start kan betekenen voor jouw onderneming? 

Vraag het e-book aan om te zien wat we er samen aan kunnen doen.

man-and-woman-near-table-3184465.jpg

Preventief versus curatief

Stress heeft als voorbode dat het gedrag van medewerkers verandert. Bijvoorbeeld dat de een zich meer terug trekt, een ander vertoond star gedrag en houd zich overdreven vast aan gemaakte afspraken en regels en wil nauwelijks van koers veranderen terwijl het werk/ de klant of de organisatie dat wel vraagt. Weer een ander vertoond ondermijnend gedrag door zich nadrukkelijk af te zetten tegen de leidinggevende of creëert een team binnen het team..Weer een ander......

 

Vaak veroordelen we deze medewerkers om hun gedrag. Helaas lost dit niks op.

De boosdoener is stress/ angst. Juist dit in kaart brengen bij het team zorgt dat het tij zich keert.  

Meer weten wat dit voor jou kan betekenen?

Stress & arbeidsverzuim terugdringen

Naast 1 op 1 coach begeleid ik teams. De coaching richt zich op de teamstressoren. Wat speelt er in en rondom het team wat  prestatie verlagend werkt? 

Vaak zijn het niet de gebeurtenissen die verantwoordelijk zijn voor stress maar onze gedachten over gebeurtenissen en de inrichting van werkzaamheden.

 

Deze worden bespreekbaar gemaakt en “als team” elimineren we ze bij de bron.

Met concrete tools wordt stress in een vroeg stadium aangepakt en worden hoge verzuimkosten voorkomen, zodat de productiviteit weer toeneemt.

Meer weten wat dit voor jou kan betekenen?

Curatief

THE ENERGY RECOVERY PROGRAM*

De medewerker staat op het punt om uit te vallen

 

De medewerker ervaart teveel stress waarvan hij/ zij niet makkelijk meer hersteld. Naast lichamelijke klachten neemt de kwaliteit van het werk af. Als er geen professionele hulp komt dreigt er uitval.

 

Het ER programma is gericht op stabilisatie en herstel van de vitaliteit van de medewerker.

 

Hiermee leggen we een stevig fundament waarop de medewerker zijn werkzaamheden kan voortzetten. 

 

Meer weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen?

THE BACK2WORK PROGRAM*

Het re-integratie programma voor medewerkers met de diagnose burn-out

Er wordt een 75 dagen programma opgesteld waarmee we de medewerker laten re-integreren.

Na de analyse starten we met therapiesessies.

 

Met dit re-integratieprogramma zetten we jouw medewerker weer op de kaart.

Meer weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen?

KvK nummer: 73586331

BTW nummer: NL002944744B08

© 2020 Hello New Start. All Rights Reserved.