top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLAARING

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jurjen van Aken hierna te vernoemen Hello New Start

Post- vestigingsadres 

Zonnekant 27, 2203NA Noordwijk

KvK nr.                                   

73586331                            

BTW nr. 

NL175266633B03

Telefoonnummer

06- 15417719

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Hello New Start persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft Hello New Start opgesteld om u te informeren over hoe Hello New Start persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Hello New Start respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Het draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij Hello New Start verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Hello New Start. Wees je er dus van bewust dat Hello New Start niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Hello New Start.

Hello New Start verkrijgt persoonsgegevens van uzelf (indien zakelijk ook via uw werkgever) bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens die Hello New Start verwerkt

Hello New Start verwerkt de volgende categorieën van de door jou verstrekte persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Huwelijkse staat

 • Interessegebieden

 • Bepaalde, ter zake doende, gezondheidsgegevens

 • Opleidingsinformatie

 • Werkervaring

 • Werkgever (indien zakelijk)

 • Bankgegevens

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

 

Hello New Start verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Verbetering van de dienstverlening

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan verwerking persoonsgegevens waartoe wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die  nodig zijn voor de belastingaangifte. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Hello New Start verwerkt

 

Hello New Start maakt gebruik van een intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen over je gezondheid om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachtraject maakt Hello New Start  tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/ problematiek/ achtergrond.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hello New Start neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hello New Start) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hello New Start bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Hello New Start verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hello New Start blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Hello New Start jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Belastingdienst t.b.v. het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Grondslag: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode woonplaats. Zie tevens het privacybeleid van de Belastingdienst.

 

 • Google Analitics t.b.v. de analyse van bezoekgegevens website ter verbetering website en ter optimalisatie diensten

 

Grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van Google Analitics zijn omschreven

 • Wix t.b.v. website en hosting

Grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van Wix zijn omschreven

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Hello New Start gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: kun je https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Social media buttons

Op de website van Hello New Start zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Twitter, Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Twitter, respectievelijk van Facebook, Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@hellonewstart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hello New Start wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hello New Start neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@hellonewstart.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 januari 2019.

Hello New Start kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page